Stöd oss i vårt arbete!


Med ditt medlemskap stöder Du planerna på att återskapa Falun till den levande sjöstad den en gång var.

Tisken Vänförening är politiskt och religiöst obunden.

Medlemsavgift:

  • Pensionärer och studenter upp till 25 år 100:- kr per år.
  • Enskild medlem och pensionärspar 150:- kr per år.
  • Familjer 200:- kr per år (ange namn på alla familjemedlemmar).
  • Företag och organisationer 250:- kronor per år.


Postgiro 11 21 65-6
Bankgiro 5282 9017


Med er hjälp kunde vi den 8 november 2003
överlämna 150 000 kr till Falu kommun.