Styrelsen 2019


Ordförande

Robert Klarquist    070-401 44 60

Vice ordförande

Gunnar Gren    076-186 01 63

Kassör

Christina Schwedin    070-716 44 99

Sekreterare

Christina Schwedin

Ledamot

Gunilla Nordliner

Ledamot

Jan-Eric Hammar

Ledamot

Inga Påhlgren

Ledamot

Thomas Sjöstrand
Valberedning

Folke Nordlinder och Mats Aspman


Revisor

Helena Rystedt, PWC.