Styrelse


Ordförande

Robert Klarquist

Vice ordförande

Christina Schwedin

Kassör

Christina Schwedin

Sekreterare

Johanna Holmberg

Ledamot

Gunilla Nordliner

Ledamot

Jan-Eric Hammar

Ledamot

Inga Påhlgren

Ledamot

Thomas Sjöstrand
Valberedning

Folke Nordlinder och Mats Aspman


Revisor

Helena Rystedt, PWC.